MENU
  • Perkhidmatan pemungutan dan pelupusan sampah.

  • Pemotongan rumput kiri kanan jalan dan kawasan lapang di kawasan perumahan dan taman-taman awam.

  • Penyeliaan dan penyelenggaraan kemudahan awam dan infrastruktur penyeliaan asas seperti jalan, parit, lampu jalan, taman kanak-kanak dan sebagainya.

  • Menerima dan memproses permohonan lesen perniagaan.

  • Menerima dan memproses permohonan kelulusan pelan bangunan baru dan tambahan ubahsuai bangunan sedia ada.

  • Menerima permohonan untuk mendapatkan permit bagi mendirikan bangunan sementara dan meletakkan bahan-bahan binaan di atas jalan.

  • Menerima dan memproses permohonan untuk mendapat Sijil Kelayakan Menduduki (CFO).

  • Penyediaan dan penyelenggaraan papan tanda lalulintas, nama jalan, petak letak kereta dan sebagainya.

 

Jadual Kutip Sampah

  • Jalan Protokol (jalan utama / jalan besar) – setiap hari
  • Jalan lain-lain – 2 hari sekali.