MENU
 1. Pekeliling perbandaran bil. 6 tahun 1995
  • Syarat-syarat dan tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia
 2. Pekeliling perbandaran bil. 4 tahun 1995
  • Kadar dan syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam kerana bertukar atau berpindah rumah.
 3. Pekeliling perbendaharaan bil. 6 tahun 2002
  • Peraturan mengenai pembekalan pakaian seragam bagi kakitangan pejabat.
 4. Pekeliling perbendaharaan bil. 3 tahun 2003
  • Syarat-syarat dan tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan MalaysiaKadar syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada pegawai perkhidmatan awam kerana menjalankan tugas kami (tidak termasuk anggota tentera dan anggota polis).
 5. Pekeliling perbandaran bil. 8 tahun 2004
  • Penubuhan jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun di agensi Kerajaan Persekutuan.
 6. Pekeliling perbandaran bil. 2 tahun 2006
  • Pindaan pekeliling perbandaran bil.3 tahun 2003 dan pekeliling perbendaharaan bil. 4 tahun 2004 mengenai elaun perjalanan kenderaan.
 7. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2007
  • Pindaan kadar imbuhan tetap perumahan.
 8. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2007
  • Penjelasan mengenai perlaksanaan pemberian kemudahan dan pakaian istiadat, bantuan bayaran pakaian black tie dan bayaran menghadiri upacara rasmi.
 9. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2007
  • Memberi kenaikan bayaran perkhidmatan bagi pegawai lantikan secara Contract For Service.
 10. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2007
  • Penurunan kuasa urusan penempatan dan pertukaran pegawai guna sama persekutuan.