MENU

Soal Jawab Lesen Premis Perniagaan MDB BPI

S1 : Siapakah yang perlu ada lesen premis perniagaan yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam ?

J1 : Semua orang yang ingin berniaga dalam kawasan pentadbiran Majlis termasuklah perbadanan, firma atau syarikat

 

S2 : Bagaimanakah cara permohonan Lesen premis perniagaan dibuat?

J2 : Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang-borang yang telah ditetapkan. Pemberian borang adalah percuma.

 

S3 : Berapa lamakah tempoh sah sesuatu Lesen premis?

J3 : Sesuatu lesen adalah sah selama tempoh tidak melebihi daripada tiga tahun dan berakhir sehingga 31hb Disember. (1 tahun hingga 3 tahun).

 

S4 : Berapakah kadar bayaran lesen yang dikenakan?

J 4 : Kadar bayaran lesen tahunan adalah sebagaimana Jadual (Undang-Undang Kecil 2), Undang-undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian  (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1990 atau sebagaimana Jadual bayaran Undang-undang Kecil yang lain.

 

S5 : Apakah undang-undang yang berkaitan dengan perlesenan premis?

J5 : 1) Akta Kerajaan Tempatan 1976

2) Undang-undang kecil perlesenan tred, perniagaan dan perindustrian (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1990

3) Undang-undang kecil iklan (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1989

4) Undang-undang kecil kedai gunting rambut dan pendandan rambut (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1989

5) Undang-undang kecil penjaja (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1989

6) Undang-undang kecil pengendali makanan (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

7) Undang-undang kecil setor kayu dan kerja kayu (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

8) Undang-undang kecil pasar (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

9) Undang-undang kecil perlesenan haiwan (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

10) Undang-undang kecil perlesenan tempat letak kereta persendirian (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

11) Undang-undang kecil kedai dobi (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

12) Undang-undang kecil perlesenan establisymen makanan (Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam) 1999

 

S6 : Apakah contoh kesalahan-kesalahan sebagaimana undang-undang di atas?

J6 : Antara kesalahan-kesalahannya ialah :-

1) Tidak mempunyai lesen yang sah.

2) Tidak memperbaharui lesen selepas 28hb Februari setiap tahun.

3) Tidak mempamer lesen di tempat yang mudah dilihat di premis perniagaannya. 

4) Lesen tidak boleh ditukar kepada orang lain tanpa persetujuan Majlis.

 

S7 : Apakah jenis denda dan hulkuman jika disabitkan dengan kesalahan?

J7 :

Kesalahan melibatkan Undang-undang Kecil :-

- Denda tidak lebih RM250.00

- Hukuman sabit kesalahan (mahkamah) RM2,000.00 atau penjara selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak melebihi RM200.00 bagi tiap-tial hari kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976

- Seseorang yang tidak mempamerkan atau mengemukakan lesen kepada pegawai Majlis yang diberikuasa adalah bersalahan atas suatu kesalahan dan boleh disabitkan : - "Denda tidak melebihi RM500.00 atau dipenjarakan selama tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya"

 

Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi :

Unit Perlesenan,

Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam,

16300 Bachok, Kelantan

No Tel:09-7787636 No Fax:09-7789533