MENU

PEMBETULAN TAWARAN PAJAKAN TAPAK PASAR SITI AISYAH, JELAWAT SAHAJA

1. Hasil Kepala Bakul Bagi Penjaja dengan kereta, Van Dll

  • Item bagi Hasil Kepala bakul Bagi Penjaja dengan Kereta, Van dll ini tidak boleh dikutip ataupun tidak termasuk di dalam senarai hasil kepala bakul di Pasar Siti Aisyah. Ini adalah kerana untuk mengelakkan pertindihan bayaran parkir kenderaan di kawasan Tersebut - PUU Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam